DESERT MINIMAL

"הבל הבלים הכל הבל"
מה קורה לדימוי ריאליסטי שהופך למופשט?
זהו גוש חמאה שטבועים בו סימני חריצה צפופים של סכין!
מה שהתרגלנו לראות בגודל 5*10 (חבילת חמאה) רשמתי בפחם בגודל 105*75. זהו משחק בסדרי גודל שמבלבל ויוצר את הקסם.
קהלת מציע שאם נאמר מספיק פעמים את המילה "הבל"(שמופיעה ל"ו פעמים בספר) אולי נצליח לשנות את זוית המבט שלנו. החמאה הופכת להיות עמוד מופאר או טלית פרושה לרווחה או גווילי נייר עתיקים שומרים סוד. 
מזכיר את "דלתות החומר". נייר ופחם.

vanity of vanities