Don’t try to fix the world

אם יש לך קושי עם משהו בעולם – אתה צריך לפתור אותו עם עצמך. תקן את עצמך “קשוט עצמך תחילה”.
העולם איננו מקולקל . אם אנשים יתקנו את עצמם – העולם יתוקן גם הוא.

סבל

אם יש גורם סבל, ישנן שתי אפשרויות –
האם אני יכול להתמודד עם זה במערכת שלי או לצאת מזה.
כשאדם מצא במצוקה רגשית (הרגש משתלט עליו) – השכל תמיד יחפש תירוצים להצדיק את הרגש.
זה לא הזמן להסיק מסקנות משום שכאשר הרגש יתחלף – גם המסקנה תשתנה.
כשאדם נמצא בתוך הרגש, זה כמו להימצא בתוך מים עכורים – לא רואים דבר.

הפער בין מה שאני רוצה לבין מה שמצוי – הוא הגורם לסבל

(למשל – מישהי רוצה את אמא שלה במעגל 2 אך בעצם אמה נמצאת מחוץ למעגלים).

השתוקקות נוצרת מתוך מילוי והיעלמות. כשהיה לך משהו שמילא אותך והוא נעלם – אתה משתוקק אליו.

אנחנו בנויים כך שלא יהיה לנו קל בחיים. שנצטרך לעבוד על עצמנו, לתקן ולשפר כל הזמן. לכן חייבים לעשות עבודה עצמית.