Magazine

בעמוד זה אני כותבת רשימות, סיכומים ותובנות של שיעורים שלמדתי במהלך השנים מטובי המורים בארץ.

הנושאים נוגעים בעיקר במודעות עצמית, בהבנת הרגשות, ביכולת להבין את עצמנו, את האחרים, ואיך ניתן להשתמש בזה כדי לחיות חיים מלאים, עשירים, מהנים ומספקים.

שיעורים אלה התקיימו במרחבים שונים ומגוונים וממקורות שונים.

לימודי “דרך הלב” אצל דר’ גלעד שדמון, לימודי יוגה והפילוסופיה של היוגה אצל דר’ אודי בילו בתל אביב ואצל המאסטר Shiv Shankar Tripati בוורנאסי ולימודי גוף ונפש אצל הרב דוד איפרגן, מראשוני הרפואה האלטרנטיבית והקושרים בין גוף ונפש בישראל.

Parity and love

האדם רואה את עצמו במרכז והוא חושב שכולם מרגישים כמוהו. אם סדר העדיפויות שלי הוא כזה וכזה – זה בטח

Intimate circles

כל המעגלים הללו מבטאים את הצורך באהבה. קורה שהמעגלים לא ברורים לנו. לא יודעים את הגבולות. כאשר אדם לא יודע

Listening exercise

ככל שהילד מתפתח, ניבנה האופי שלו – ואז הוא דורש אהבה ללא תנאי מהוריו בצורה אחרת, בוגרת יותר, ואז צריך

Through the heart

דרך הלב היא יציאה למסע בתוך עצמנו. הדרך כוללת עליות, ירידות, פיתולים. נקודת המוצא היא – שכולנו יצורים רגשיים. באנו להינות