Intimate circles

כל המעגלים הללו מבטאים את הצורך באהבה.
קורה שהמעגלים לא ברורים לנו. לא יודעים את הגבולות.
כאשר אדם לא יודע כמה אהבה ללא תנאי הוא צריך, יכול להיות שהוא מצפה מבן הזוג שלו רבות, הוא מכניס אותו למעגל הפנימי הראשון שלו – אבל בן/בת הזוג לא יודע מה מצופה ממנו.

אם אדם רוצה לעשות עבודת מודעות טובה, הוא צריך לגעת במעגל הפנימי – הראשון.

כאשר מצליחים לגעת במעגל הזה – כל יתר המעגלים ינבעו ממנו.

אני רוצה לדעת איך האגואיזם שלי עובד.
גם אם אני רוצה לעזור לאחר – אני חייב להכיר קודם כל את עצמי.
כל המערכות קיימות בי. אם לא אפתור את הבעיה עם עצמי – איש לא יעזור.
היחס שלי לעצמי, לרגשותי, להבנה – חוזר תמיד אלי – למעגל מספר 1 – זה המקור שלנו.

תרגיל – לשבץ בתוך המעגלים האלה לפחות 15 אנשים שאני מכיר.

חשוב לזכור שכל המעגלים בעצם נמצאים בתוכנו במעגל 1.
דמויות מהמעגלים האחרים מגיעות כדי לתת לנו הזדמנות להכיר את עצמנו טוב יותר.
אנחנו קובעים את האנשים שאנחנו שמים במעגלים לפי הציפיות שלנו לאהבה ללא תנאי.

מה שלא אפתור עם עצמי, אף אחד לא יפתור בשבילי. כל המעגלים נכללים בתוך המעגל הראשון שלי עם עצמי ומשם הוא מקרין החוצה. את היחס שלי לאותו עולם אני גוזר רק מתוך עצמי.
למשל – אם אימי אומרת לי שהיא נתנה את כל חייה למעני, ואני לא מרגיש ככה – אז זה לא כך.
ההרגשה תמיד צודקת.
הרגש הוא תמיד אמת והוא נמצא בתוכי עם עצמי.
הכל יוצא וחוזר לאותו מרכז.
מה שלא פתרתי במעגל 1 יוצא למעגלים אחרים וחוזר אלי.

הדמויות שנמצאות סביבי במעגלים האחרים הם רק עזרים שבאים לעזור לי להכיר את עצמי.
אם יש לי בעיה עם מישהו מסוים – זהו שיעור, מראה שבאה להראות לי את עצמי.
לא לזלזל בזה שמי שמגיע אלינו – גם לו יש צורך מסוים בי.
חשוב לחיות בתוך חברה. רק כך נוכל לעשות את העבודה הזו.
אם נהיה מנותקים – לא נוכל ללמוד על עצמנו.