The only attitude that exists is love

האהבה העצמית היא הגרעין לתפקודים והפעילות שלנו בחיים.

אני אוהב את עצמי ומקבל אהבה דרך ערוצים שונים. כאשר אני לא מקבל דרך אחד הערוצים – זה מתבטא בפחד.

הרגש ההפוך לאהבה איננו שנאה. הוא פחד.

אנחנו מייצרים את המציאות שלנו בעצמנו.

גם כשהחושים שלי קולטים משהו בסביבתי, אם זה לא תורם לאהבה העצמית שלי – אני לא רואה אותו. אנחנו מתייחסים רק למה שיכול לספק לי אהבה או למנוע ממני אהבה.

האהבה העצמית היא הרגש שנמצא אצל כל אחד כלפי עצמו והוא ביטוי של הרצון להינות. האדם, מטבעו, מחפש שלמות, אחידות ופשטות משום שהמקור שלנו בא משלמות.