Through the heart

דרך הלב היא יציאה למסע בתוך עצמנו. הדרך כוללת עליות, ירידות, פיתולים.

נקודת המוצא היא – שכולנו יצורים רגשיים. באנו להינות מהחיים. בדרך זה השתבש, או שכחנו, או לא לימדו אותנו לעשות את זה נכון.

לעיתים אנחנו מוצאים את עצמנו במצב של סבל שאף חוזר על עצמו. אנחנו חוזרים על טעויות, החלטות ובחירות לא נכונות.
האם אני חייב להגיע וליפול לאותו בור? מה אני לא מבין כאן?

אנחנו חיים במנגנון ומערכת של כללים. כמו במכונית. כדי לקבל רשיון נהיגה אתה לומד תיאוריה, פרקטיקה, מבנה מנוע, אתה נבחן תיאורטית ומעשית ורק כשאתה עובר את המבחנים מותר לך לנהוג.

אנחנו נולדים עם גנים, נטיות טבעיות, גוף, אנרגיה, רמה רגשית ורמה שכלית.

בשום שלב לא מלמדים אותנו איך אנחנו בנויים. איך להשתמש ביתרונות ובמגבלות שלנו, איך למנוע מאחרים להביא אותי למצוקה, מתי אני נמצא במצוקה רגשית ואז לא כדאי לי לקבל החלטות, לכן איננו יודעים למצות את הפוטנציאל האמיתי שלנו.

אנחנו בנויים כך שלא יהיה לנו קל מדי בחיים. שיהיה לנו צורך לעבוד על עצמנו, לתקן ולשפר כל הזמן.

לכן – חייבים לעשות עבודה עצמית.

שיעור שאנחנו לא לומדים בחיים- חוזר אלינו שוב עד שנלמד!

גם עם רגשות זה כך – אם אנחנו לא לומדים להתמודד איתם – הם יחזרו.

אדם לא יכול לברוח מעצמו.